PRODUŽENI BORAVAK za školarce

*Boravak dece pre i posle škole i obroci
*Odvođenje i dovođenje dece iz škole
*Rad na izradi domaćih zadataka
*Utvrđivanje školskog gradiva i priprema za kontrolne i pismene zadatke
*Engleski jezik, boravak u dvorištu, slobodne aktivnosti

Kreativna kockica organizuje produženi boravak za školsku decu na dve lokacije :

Vidikovac - Vidikovački venac 70

Banovo Brdo -  Mira Popare 90

Više informacija na telefon 061.322.22.25 ili 011.233.60.76