Упис деце у вртић уз субвенцију града Београда

УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕНЦИЈУ

Скупштина Града Београда је донела ОДЛУКУ о праву на надокнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно лице или физичко лице (у даљем тексту приватне предшколске установе са верификацијом МП РС), која је објављена у Службеном листу Града Београда број 2/2015.

Желимо да вам испред Креативне коцкице објаснимо начин примене ове ОДЛУКЕ.

Право на субвенцију имају следећи родитељи:

 1. Држављани републике Србије
 2. Деца пријављена на територији Града Београда
 3. Родитељи чије дете није уписано у државни вртић (небитно јесте ли конкурисали на претходном конкурсу)

Процедура је следећа:

 1. Родитељ одлази у државни вртић на територији своје општине и узима потврду да нема места (ОДБИЈЕНИЦУ). Није услов да је претходно конкурисао, дакле у сваком тренутку родитељ може добити одбијеницу да би уписао дете у приватни вртић.
 2. По узимању одбијенице родитељ потписује уговор са вртићем и доставља остала потребна документа
 3. Вртић подноси захтев Градском секретаријату и родитељ добија на кућну адресу решење на основу кога му се исплаћује субвенција за сваки месец.

Потребна документа која родитељ доноси:

 • Потврду из државног вртића да дете није уписано због недовољних капацитета
 • Извод из матичне књиге рођених за дете
 • Уверење о држављанству (родитеља)
 • Фотокопија личне карте – очитана (родитеља)
 • Фотокопију картице текућег рачуна (на који му се исплаћује субвенција)