images 1

Програм неге и васпитно-образовног рада
деце од 12 месеци до 3 године

Овим програмом обухваћене су групе патуљака (узраст деце од 12 месеци до 3 године).

Основни задатак васпитног рада са децом, јасленог узраста јесте нега, одржавање хигијене, задовољавање потребе за сном, исхраном, боравком на свежем ваздуху и васпитање. Од првих дана боравка детета у јаслицама почиње се са стимулацијом развоја говора и чула и усвајањем културно-хигијенских навика.
Програм рада са децом усмерен је на:

- Одржавање и подстицај физичког здравља деце – формирање правилног држања тела, овладавање моториком, усавршавање функција чулних органа и развијање основних навика телесне хигијене (постепено и стрпљиво одвикавање од коришћења пелена), подстицање на самостално узимање хране.

- Емоционално–социјални развој – рад на очувању спонтаности и искрености детета у контакту са својом средином; помоћ у стварању слике о себи и стицању поверења у своје способности; кроз игру и упућивањем примером, рад на усвајању правила понашања у оквиру основних моралних вредности; рад на култивисању и развоју позитивних емоција, употребом језика разумљивим детету.

-Сензомоторно – перциптивни развој – рад на подстицању и неговању природне радозналости детета у односу на свет који га окружује, упознавањем са основним појавама и манифестацијама у природи; стварање повољних услова за формирање почетних знања кроз практичне активности; подстицање самосталних корака уз активно учествовање у игри у затвореном и отвореном простору, коришћењем адекватних предмета и средстава; одржавање спонтаних покушаја говорне комуникације детета; подстицање и богаћење дечјег говора.

Програм се остварује кроз игру, уз прилагођене играчке и дидактички материјал.
Задатак медицинских сестара-васпитача јесте да обезбеде пријатну и сигурну средину у којој уз адекватне садржаје дете:

  • Има прилику да пружа и добија љубав и поверење
  • Учи о међуљудским односима
  • Оплемењује осећања
  • Стиче нова животна искуства и основна знања.